Psykopater i arbetslivet - bilder och media

Foton på Lisbet: Åsa Stöckel

Foton på Lisbet & Mike: Åsa Stöckel

Foton på Mike med ljus och mörk bakgrund: Ateljé Uggla

Foto på Mike med tegel-bakgrund: Åsa Stöckel

Foton på boken: Don Sjögren

Bilder får användas fritt i sammanhang som har med boken att göra om fotograf anges. Mejla alltid när publicering skett till: info@florette.se

Lisbet Duvringe och Mike Florette med erfarenheter och akademisk utbildning i psykologi, retorik, organisation och ledarskap har samtalat med ett stort antal personer som upplevt psykopatiska beteenden på sina arbetsplatser. De tar hjälp av tvärvetenskaplig forskning inom ämnet för att göra psykopatiska drag inom arbetslivet mer igenkännbart. Boken är för dig som mött ett psykopatiskt beteende på jobbet och vill hitta ett förhållningssätt.